Maxim frequa vorti di la Suediana

De Wikivortaro
Salti al navigilo Irez a serchilo
300 la maxim frequa vorti di la Suediana linguo
och
i
en (artikel)
är → vara
av
det → den

som
att (infinitivmärke)
för
med
att (konjunktion)
till
den
har → ha
inte
ett (artikel)
man (pronomen)
han
som
de (artikel)
men
sig
den
om
de (artikel)
kan → kunna
det → den
från

var → vara
eller
sin
också
vi
jag
vid
under
där
om
detta → denna
skulle → skola
nu
en (numeral)
när
skall → skola
vara
mot
hade → ha
än
hans → han
denna
alla
över
vad
efter
andra
kommer → komma
här
finns → finnas
får →
många
sina → sin
ha
genom
ut
mycket
även
blir → bli
något → någon
bara
någon
upp
år (pluralis)
mellan

någranågon
dessa → denna
två
hon
sitt → sin
dem → de
måste
hur
in (adverb)
utan

allt → alla
kanske
varit → vara
bli
inom
sedan
första
kunde → kunna
helt
redan
vill → vilja
blev → bli
del
hos
fram
kunna
honom
göra
samma
går →
gör → göra
dock
ju
fick →
ingen
själv
kom → komma
dess
stor
tid
varje

ännu
säger → säga
ur
stora → stor
år (singularis)
sätt
åt
både
olika → olik
därför
oss
mer
annat → annan
dag
ger → ge
bland
emellertid
fått →
tre
större → stor
ta
ett (numeral)
gäller → gälla
just
utan
deras
mycket
endast
aldrig
bör → böra
vilket → vilken
alltså
nya → ny
Sverige
enligt
lika
ligger → ligga
står → stå
annan
ofta
gång
mig
komma
nog
sådan
mest
se
blivit → bli
ge
hela → hel
mera
väl
till
medan
vår
samtidigt
länge
tidigare
först

trots
väl
tiden → tid
t (förkortning)
sådana → sådan
nästan
egen
flera
ny
vilka → vilken
vilken
kr (förkortning)
ganska
vissa → viss
alltid
ser → se
inför
hela → hel
stort → stor
säga
vet → veta
ändå
gick →
båda
a (förkortning)
mindre
naturligtvis
Stockholm
par
visar → visa
tar → ta
fall
särskilt
människor → människa
våra → vår
om
USA
fråga
mer
haft → ha
minst
tycks → tyckas
för
stora → stor
bok
framför
kring
nya → ny
svenska (pluralis)
bl (förkortning)
gjort → göra
gjorde → göra
nämligen
heller
eftersom
stället → ställe
ex
fyra
innan
långt
dessutom
samt
svenska (utrum)
frågan → fråga
procent
med
liksom
ska → skola
icke
kommit → komma
tror → tro
liten
tillbaka
hand
anser → anse
form
folk
all
min
svårt → svår
plats
borde → böra
svensk
sidan
världen
knappast
landet → land
sedan
arbete
fanns → finnas
ibland
helst
henneshon
mindre
bort
varför
verkligen
däremot
bakom
vårt → vår
sade → säga
flesta
alltför
snart
sådant → sådan
före
ner
möjligt
intresse
vidare
viss
året → år
dels
ej
senare (adverb)
senare (adjektiv)
bättre → bra
håller → hålla
s (förkortning)
liv
inga → ingen

Fonto: Sture Allén: Nusvensk frekvensordbok baserad på tidningstext. Stockholm 1970. P. 93.