Uzanto:Algentem/Quale komencar

De Wikivortaro
Irez a navigado Irez a serchilo

Saluto e bonveno al Idala Wikivortaro, ni esas felica ke vu vizitas ni. En ica artiklo, ni montros a vu quale adjuntar nova artikli ed anke quale redaktar ja existanti. Memorez ke ca artiklo ankore konstruktesas.

La komenco[redaktar]

Linguo[redaktar]

Sempre komencez per adjuntar titulo por qua linguo vu volas skribar pri. Ex: =={{io}}== por « Ido ».

Etimologio[redaktar]

Sub la titulo, voluntez komencar singla artikli per la subtitulo ===Etimologio===. En l'etimologio vu povas montrar a la lektanto deube la vorto venis ad Ido. Vu povas e devas montrar un o plura di la sequanta adjuntaji posibla: kompozito (ke la vorto esis kompozita ek du o plura vorti), afixizo (ke la vorto esis kompozita ek un o plura afixi; t.e. sufixi o prefixi) e fine derivo (ke la vorto derivis de altra linguo/i. Co esas specale bone por vorti di qua derivis ek ne quik komprenebla origino, ex. lektar.)

Kompozuro[redaktar]

Por montrar ke la vorto esis kompozita ek du o plura vorti, komencez per adjuntar {{kompozuro}}. Pose, adjuntez qua linguo esis kompozita, ex. Ido: |io.

Sequante, adjuntez qua vorti esis kompozita (vu povas adjuntar tam multa « kompozit-uni » kam vu volas), ex: |hundo kun |domo por la finala produkturo: « hundo +‎ domo » ({{kompozuro|io|hundo|domo}}).

Voluntez adjuntez « De » avan la shablono, e punto dop:

De hundo +‎ domo.

De {{kompozuro|io|hundo|domo}}.

Afixizo[redaktar]

Montrar afixizo esas exakte same kam montrar kompozuro, ex: « pre- +‎ av +‎ -ino » ({{kompozuro|io|pre-|av|-ino}})

Kam supre, voluntez adjuntez « De » avan la shablono, e punto dop:

De pre- +‎ av +‎ -ino.

De {{kompozuro|io|pre-|av|-ino}}.

Derivo[redaktar]

Montrar derivo funcionas simile. Komencez per adjuntar {{derivo}}.

Pose, adjuntez qua linguo atingis la vorto, ex. Ido: |io sequante per la linguo deube la vorto derivis de, ex Sanskrit: |sa.

Fine adjuntez qua vorto en ica linguo l'Idala vorto derivis de, ex: |कदा por la finala produkturo: « Sanskrit कदा(kadā) » ({{derivo|io|sa|कदा}}).

Sama kam supre:

De Sanskrit कदा(kadā).

De {{derivo|io|sa|कदा}}.


Remarkez ke vu anke povas adjuntar plusa lingui e derivi se l'Idala vorto ne derivis ek nur un linguo per adjuntar plusa shabloni:

De Angla wolf e Germana Wolf.

De {{derivo|io|en|wolf}} e {{derivo|io|de|Wolf}}.

Duesma elemento[redaktar]

Vortospeco[redaktar]

Por la duesma elemento ni montras qua vortospeco/i la vorto esas havas. Ni povas adjuntar ==Substantivo==, ==Interjeciono==, ==Pronomo==, e.c.

Pose, adjuntez la shablono {{vorto}}. Ta shablono esas tre utila, ol adjuntas la korekta kategorio por la vorto, lu povas montrar la pluralo, sive reguloza sive nereguloza, ed anke l'akuzativo se bezonota.

Sequante, adjuntez qua linguo la vorto esas en.

Fine adjuntar qua vortospeco ol esas en, ex: |substantivo. Vu anke povas adjuntar informo kam la korekta pluralo, ex: |pluralo sequanta per |viri por la finala produkturo « viro (pluralo viri) » ({{vorto|io|substantivo|pluralo|viri}}).


Remarkez ke vorti stranjera en Ido povas havar du diferanta pluralizi, kam dollar: « dollar (pluralo dollars, o dollar-i) » ({{vorto|io|substantivo|pluralo|dollars|o|dollar-i}}).


Altra exemplo:

qua (akuzativo quan, pluralo qui, akuzativo-pluralo quin)

{{vorto|io|substantivo|akuzativo|quan|pluralo|qui|akuzativo-pluralo|quin}})

Signifiko[redaktar]

Sub la vorto-shablono, vu adjuntez la signifiko di la vorto. Vu explikar la expliko per nur un vorto se vu volas, o kompleta frazo.

Komencez per adjuntar #. « # » kreas listo, qua esas tre utila.

Komencez per adjuntar etiketo kun qua linguo vu skribas pri: {{etiketo|io}}. Pose, vu povas adjuntar tam multa etiketi kam vu bezonas. Exemplo:

  1. Shablono:etiketo Persono qua amatore komputas.
  2. Shablono:etiketo Aparato por exekutar algoritmo o programo.

# {{etiketo|io|rara|neologismo}} Persono qua amatore komputas.

# {{etiketo|io|komputala|neologismo}} Aparato por exekutar algoritmo o programo.

Exemplofrazo[redaktar]

Esas rekomendata, adminime sur l'artikli pri vorti qua esas tre komplexa, adjuntar exemplofrazo qua povas helpar la lektanto komprenar korekte.

Vu adjuntas exemplofrazo per klamar la shablono kun la linguo: {{frazo|io}} dop #:. Markizar la vorto per tri « ' » avan e dop la vorto.

Dope adjuntez vua frazo:

  1. Shablono:etiketo Aparato por exekutar algoritmo o programo.
    Shablono:frazo

# {{etiketo|io|komputala|neologismo}} Aparato por exekutar algoritmo o programo.

#: {{frazo|io|Ho no! Mea '''komputero''' cesis funcionar!}}

Plusa temi[redaktar]

Yen kelka plusa temi quan vu povas adjuntar (ed en korekta ordino):

Uznoto[redaktar]

Per ====Noto====, vu povas montrar importanta punti pri quale uzar la vorto korekte, od altra informo savar.

Sinonimi[redaktar]

Per ====Sinonimi==== vu povas montrar vorto kun sama, o preske sama signifiko. Ex:

* {{ligilo|io|homulo}}

* {{ligilo|io|adoltulo}}

Antonimi[redaktar]

====Antonimi==== funcionas same kam « sinonimi ».

Derivaji[redaktar]

====Derivaji==== funcionas same kam « sinonimi ». Per « derivaji » vu povas montrar vorti qua derivis de ica vorto.

Relataji[redaktar]

====Relataji==== funcionas same kam « sinonimi ». Per « relataji » vu povas montrar vorti qua relatas ad ula vorto, ma ne direte derivis de lo.

Anke videz[redaktar]

===Anke videz=== funcionas same kam « sinonimi ». Per « anke videz » vu povas montrar vorti qua havas simila signifiko (ma fakte ne sinonimi) qua forsan helpos la lernanto.

Tradukuri[redaktar]

Sub konstruktado.

Referi[redaktar]

Sub konstruktado.